DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 2016 – II LIGA
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

1. Organizator
Dolnośląski Związek Szachowy na zlecenie Polskiego Związku Szachowego

2. Termin i miejsce
Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Iwoniczek”, ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz
Biuro zawodów czynne w dniu 22.07.2016 od godz. 13:00
Odprawa techniczna w dniu 22.07.2016 o godz. 20:30
Zakończenie w dniu 31.07.2016 ok. godz. 13:30

3. Warunki uczestnictwa
Drużyny uprawnione wg Regulaminu PZSzach.

4. System rozgrywek
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów — II Liga zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund. Tempo gry: 90 minut na partię + 30 sekund dla zawodnika na każde posunięcie.

5. Zgłoszenia
Imienne zgłoszenia dokonują kluby w terminie do 30.06.2016 na poniższe adresy:
• Organizatora – 2liga@szachy64.net
• Biura PZSzach – biuro@pzszach.pl
Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia drużyny dokonuje klub na adres organizatora w terminie do 30.06.2016. Wraz ze zgłoszeniem konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości 1000zł/drużyna na podane konto bankowe organizatora.
Organizator dysponuje ograniczoną liczbą pokoi każdego typu.

6. Opłaty
Wpisowe w wysokości 650 zł (opłata organizacyjna 500zł + opłata startowa 150zł) oraz opłatę rankingową 20zł za każdego zgłoszonego zawodnika należy wpłacać najpóźniej do dnia 05.07.2016 na konto PZSzach:
Bank BPH S.A. o/Warszawa Nr konta – 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 z dopiskiem „Wpisowe i opłata rankingowa – II Liga Juniorów” oraz z nazwą klubu.

7. Zakwaterowanie i wyżywienie

Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi:

STANDARD PODSTAWOWY (budynek „Iwoniczek”)
• 99 zł/os. za dobę w pokoju 1-osobowym
• 69 zł/os. za dobę w pokoju 2-osobowym
• 65 zł/os. za dobę w pokoju 3-osobowym
• 62 zł/os. za dobę w pokoju 4-osobowym

STANDARD PODWYŻSZONY (budynek „Zadwór”)
• 99 zł/os. za dobę w pokoju 1-osobowym
• 80 zł/os. za dobę w pokoju 2-osobowym
• 70 zł/os. za dobę w pokoju 3 osobowym

Organizator posiada ograniczoną liczbę pokoi każdego typu.

Opłaty za pobyt należy uiścić przelewem na konto:
Dolnośląski Związek Szachowy, ul. Borowska 1-3, Wrocław.
Nr konta: 80 2490 0005 0000 4600 3197 2805
Tytuł wpłaty: „II Liga Juniorów — Nazwa drużyny”.
Termin wpłaty zaliczki (1000zł/drużyna) – 30.06.2016
Termin wpłaty całości należności za pobyt – 15.07.2016

8. Nagrody

Drużyny z miejsc 1-3 awansują do I Ligi Juniorów 2017.
Drużyny z miejsc 1-3 otrzymują puchary oraz komplet medali.

I miejsce – 3000zł
II miejsce – 2400zł
III miejsce – 2000zł
IV miejsc – 1600zł
V miejsce – 1200zł
VI miejsce – 900zł

Nagrody indywidualne na szachownicach (1-6):
I miejsce – 300zł
II miejsce – 200zł
III miejsce – 150zł

Łączna pula nagród finansowych – 15000zł
Łączna pula nagród rzeczowych – 4000zł

9. Uwagi końcowe
Zawodnicy mogą uczestniczyć w rozgrywkach wyłącznie pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, wskazanej w trakcie rejestracji.
Za zdolność do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada klub delegujący.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach.
Ostateczna weryfikacja drużyn i zawodników nastąpi podczas odprawy technicznej.
Podczas rozgrywek II Ligi Juniorów zostanie rozegrany turniej otwarty „Iwonicz Open 2016”.

Prezes DZSzach Dyrektor turnieju
/-/ Dominik Kulaś /-/ Piotr Klukiewicz